تماس با ما درباره ما اخبار خمیرمایه نشریه صفحه اصلی
 

طرح جامع پيشنهادي بسترسازي فرهنگ مصرف خميرمايه در راستاي  اصلاح الگوي مصرف و بهبود تغذيه جامعه و تهيه نان سالم با استفاده خميرمايه

تبيين اهداف طرح بسترسازي فرهنگ مصرف خميرمايه در جامعه

n     اهداف آموزشي

 n     اهداف اطلاع رساني

 n     اهداف استراتژيكي

اهداف آموزشي/ آموزش عمومي

دختران:  با هماهنگي اداره كل بهداشت و درمان مدارس و وزارت آموزش و پرورش بصورت يك كلاس درس چند ساعته نسبت به آگاهي دادن از مضرات جوش شيرين و بيماريهاي ناشي از آن نظير فقرآهن و پوكي استخوان و نيز مزاياي استفاده از خميرمايه

 اهداف آموزشي/ آموزش عمومي

 زنان: با هماهنگي روابط عمومي وزارتخانه ها،شركتهاي دولتي و سازمانها نسبت به برگزاري كلاس يك روزه در محل كار بانوان شاغل در همان ارگان جهت آشنايي با بهداشت آرد و نان و مضرات جوش شيرين و مزاياي خميرمايه

 اهداف آموزشي/آموزش عمومي

نانوايان: با هماهنگي تعزيرات آرد و نان نسبت به برگزاري كلاسهاي يك روزه يا چند ساعته جهت پرسش و پاسخ و اگاهي دادن مورد مضرات جوش شيرين

 اهداف آموزشي/آموزش تخصصي

برگزاري يك كلاس يك روزه آموزشي توسط يكي از اساتيد دانشگاه مرتبط با آرد و نان

 اهداف آموزشي/بازديد آموزشي

به منظور آشنايي كارشناسان و ناظرين بهداشت محيط كار و اماكن غذايي با همكاري يكي از شركتهاي فعال توليد كننده خميرمايه اين بازديد يك روزه آموزشي از محل كارخانه شركت مذكور بمنظور آشنايي با فرآيند توليد خميرمايه برگزار ميگردد.

 اهداف آموزشي/ آموزش حرفه اي پخت نان

آموزش حرفه اي پخت نان/ عوامل نانوايي عمومي در كشور

هماهنگي و همكاري با سازمان آموزش فني و حرفه اي مبني بر الزام آموزش اجباري نانوايان و لزوم دريافت كارت آموزش مهارت براي پخت نان از خميرمايه

 آموزش حرفه اي پخت نان/ عوامل نانوايي در مكتنهاي خاص

با همكاري سازمانهاي ذيربط نسبت به شناسايي نانوايهاي موجود در زندانها،پادگانها،شهركهاي سازماني،خانه هاي سالمندان جهت آموزش صحيح نانوايان و شناخت خميرمايه

 اهداف آموزشي/ آموزش پخت نان و شيريني

با هماهنگي فرهنگسراها،خانه هاي فرهنگ محله ها و سازمان جوانان نسبت به برگزاري كلاسهاي يك روزه پخت شيريني و نان و آگاهي دادن در مورد مزاياي خميرمايه و مضرات جوش شيرين

 اهداف آموزشي/ سمينارهاي آموزشي

برگزاري سمينارهاي يك روزه در كشور با هماهنگي و اجرا در يكي از مكانهاي سازمانهاي ذيربط در مورد نان با دعوت قبلي جهت دريافت مقالات علمي،طرحها و پيشنهادهاي كاهش ضايعات نان،بهبود كيفيت نان،افزودنيهاي نان و اهداي جوايز به بهترينهاي سمينار

اهداف اطلاع رساني

معرفي نانواي نمونه: لزوم تدوين شرايط انتخاب و معرفي نانوايان نمونه بصورت صنفي و معرفي ايشان از طريق رسانه هاي گروهي و تشويق و اهداي جوايز توسط مسئولين محلي

اطلاع رساني مكتوب: طراحي و تهيه جزوات ويا بروشورهاي كوچك به اشكال ساده و خلاصه با تصاوير فكاهي درخصوص مضرات جوش شيرين و بهداشت و نگهداري نان بنام يكي از سازمانهاي ذيربط مسئول سلامت جامعه چاپ و در كلاسهاي آموزشي و ساير مكانها توزيع گردد.

تصويري: تهيه CD هاي آموزشي پخت نان و شيريني با درج پيامهاي بهداشتي و عرضه آن در مراكز فروش محصولات صوتي و تصويري معتبر

معرفي خميرمايه:

 هدايای تبليغي: بمنظور يادآوري مكرر با استفاده از اسباب بازيهاي ارزان قيمت نظير پازلهاي مختلف توصيه بهداشت آرد و نان قيد گردد و يا خميرمايه در بسته بنديهاي عروسكي با ذكر مضرات مصرف جوش شيرين بطور رايگان عرضه گردد.

 تابلو: تهيه تابلو يا پوستر قاب دار مانند تابلو علامت سكوت كودك كه ساليان متمادي است از آن استفاده ميشود ولي در اين تابلو بعنوان يك هشدار پزشكي مضرات جوش شيرين مانند كمبود آهن و عوارض آن و مزاياي خميرمايه شامل وجود ويتامينB قابل استفاده و نصب در كليه اماكن عمومي با نام سازمانهاي ذيربط ميباشد

 متبوعات: تهيه بولتنهاي آماري و علمي

 واحدهاي توليدي: ايجاد ارتباط با اتحاديه و تعاونيهاي توليدكننده محصولات پختي در خصوص ايجاد بيلبوردهاي تبليغي در واحدهاي توليدي با عنوان مصرف خميرمايه

 موسسات آموزش آشپزي: هماهنگي با وزارت كار و سازمان آموزش فني و حرفه اي بمنظور تماس مستقيم با موسسات و آموزشگاههاي شيريني پزي و آْشپزي بمنظور حذف نام جوش شيرين از متن دروس كار آموزان و جايگزيني نام خميرمايه

 كتابچه هاي آشپزي: تهيه كتابچه هاي رايگان آموزش نانوايي با نشان سازمان فني و حرفه اي و يا وزارت بهداشت با هماهنگي سازمانهاي مرتبط كه در آن پخت نان سنتي و خمير پيتزا با استفاده از خميرمايه قيد گردد.

عنوانهاي تبليغي: قيد يك جمله در مورد مزاياي خميرمايه يا مضرات جوش شيرين روي كارت واكسن كودكان ويا كارت واكسن زنان باردار ويا عنوانهاي تبليغي بر روي وسايل حمل و نقل آرد بنقل از وزارت بهداشت.

 روز ملي نان: بررسي و اعلام يك روز خاص بعنوان روز ملي نان با هماهنگي سازمانهاي ذيربط باعنوان روز ملي نان ،روز سلامت نان ويا روز بهداشت نان

 اطلاعيه خاص: تهيه اطلاعيه ريز قيمت هر قرص نان جهت آگاهي دادن به نانوايان بمنظور لحاظ نمودن قيمت خميرمايه و ساير موارد در قيمت تعيين شده دولتي نان از سوي سازمانهايي نظير تعزيرات حكومتي آرد و نان ويا وزارت بهداشت.

 حضور نمايشگاهي: حضور فعال در جشنواره هاي غذا و نمايشگاههاي مربوطه و ارائه كتاب ويا بروشورهاي موردي درباره خميرمايه

پرسشنامه: تهيه پرسشنامه هاي تك برگ با سئوالات بهداشت آرد و نان از طريق دانشجويان مرتبط با رشته غذا در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مكانهاي عمومي

 مسابقات تبليغي: برگزاري مسابقات فصلي يا دوره اي در استانهاي مختلف براي آگاهي از پخت نان سالم (داراي خميرمايه) و دادن جوايز به شركت كنندگان در مسابقه

 صداو سيما: هماهنگي و ايجاد ارتباط با گروه بهداشت شبكه هاي صدا و سيما بمنظور برگزاري جلسات بهداشت نان با حضور اساتيد و پزشكان و نيز تهيه برنامه هاي آشپزي خانواده مبني بر استفاده از خميرمايه در پخت نان و شيريني بر اساس توصيه هاي سازمانهاي ذيربط

 هداياي ويژه نانوايي:

اينترنت: ايجاد يك web site با عنوان بهداشت و سلامت نان و ارائه اطلاعات مربوط به سلامت نان و نيز تبليغات شركتهاي توليد كننده خميرمايه در كشور.

 اهداف استراتژي

·        مشاركت با توليدكنندگان

·        يكپارچگي ماشينهاي پخت نان

·        تدوين مقررات و الزام حذف جوش يشرين

·        ذينفع ساختن مصرف كننده خميرمايه در

·        عمليات توزيع خميرمايه توسط كارخانجات آرد

·        آگاهي به عدم مصرف نانهاي بي نام

·        حضور در جلسات سازمانهاي ذيربط

·        بررسي علمي جايگزيني خميرمايه بجاي جوش شيرين

·        آموزش تخصصي كارخانجات محصولات آردي

·        تدوين استانداردهاي ماشينهاي پخت نان

·        ترويج مصرف نانهاي بسته بندي

·        تدوين اهرم تشويقي نانوايان

·        جذب امكانات و بوجه هاي دولتي

·        بررسي علمي توليد خميرمايه با قابليت بالا

 تدوين :

اداره بازاريابي و فروش محصولات صنايع جانبي / محصولات بيوتكنولوژي
متين گلابي


 
 

 

 

 

 
پیوندها
 
Design By: A. Arefnia