تماس با ما درباره ما اخبار خمیرمایه نشریه صفحه اصلی
 

 

قیمت انواع خمیرمایه

حمایت صنایع غذایی از ائتلاف برای فردا

طرح بررسی پساب صنایع خمیرمایه به روش نانوفناوری

طرح جامع پیشنهادی بسترسازی فرهنگ مصرف خمیرمایه

 
 

اعضای سندیکا
شرکت ایران مایه
شرکت ایران ملاس
شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت خمیرمایه خوزستان
شرکت خمیرمایه رضوی

 
Design By: A. Arefnia