تماس با ما درباره ما اخبار خمیرمایه نشریه صفحه اصلی
 

قیمت های مصوب فروش انواع خميرمايه نانوایی در سال 1398
(از 1398/02/01)

به ازای هر کیلوگرم (فله) تحویل درب کارخانه به شرح زیر می باشد:
خمیرمایه خشک فوری 165.000 ریال
خمیرمایه تر (تازه) 66.300 ریال
رعایت قیمت های فروش مصوب برای تمام واحدهای تولیدکننده خمیرمایه ایران الزامیست و این سندیکا مسوولیتی در قبال محصولات متفرقه و با کیفیت پایین تر از استاندارد ندارد. در ضمن قیمت انواع خمیرمایه تولیدی با بسته بندی های خاص می تواند بالاتر از قیمت های مصوب تعیین گردد.

سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

 
 

 

 

 

 

اعضای سندیکا
شرکت ایران مایه
شرکت ایران ملاس
شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت خمیرمایه خوزستان
شرکت خمیرمایه رضوی

 
Design By: A. Arefnia